FORMACIÓ DUAL EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI

REQUISITS PER PARTICIPAR A LA FORMACIÓ:

* Joves de 18 a 29 anys
* Persones inscrites com a demandants d’ocupació
* Bon nivell de català oral i escrit
* No cal experiència prèvia del sector
* Interès i motivació per aprendre la professió!

INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES

REQUISITS PER PARTICIPAR A LA FORMACIÓ:

* Joves de 18 a 29 anys
* Persones inscrites com a demandants d’ocupació
* Bon nivell de català oral i escrit
* No cal experiència prèvia del sector
* Interès i motivació per aprendre la professió!

FONTANERIA I CALEFACCIÓ – CLIMATITZACIÓ

REQUISITS PER PARTICIPAR A LA FORMACIÓ:

* Joves de 18 a 29 anys
* Persones inscrites com a demandants d’ocupació
* Bon nivell de català oral i escrit
* No cal experiència prèvia del sector
* Interès i motivació per aprendre la professió!