COMENCEN AL GENER


REQUISITS PER PARTICIPAR A LA FORMACIÓ:

* Joves de 16 a 24 anys
* Certificat professionalitat [210h]
* Pràctiques professionals [80h]
* Competències transversals i recerca de feina
* Comença al gener

REQUISITS PER PARTICIPAR A LA FORMACIÓ:

* Joves de 16 a 24 anys
* Certificat professionalitat [290h]
* Pràctiques professionals [80h]
* Competències transversals i recerca de feina
* Comença al gener