Actualment la formació treballa en tres grans programes:

Noves oportunitats Educatives

* Orientació
* Tutorització
* Formació
* Gestió d’ofertes

Formació ocupacional Dual

* Tutorització
* Formació
* Contracte laboral
* Seguiment

Certificats
de Professionalitat

* Tutorització
* Formació
* Seguiment