ALBIR és una escola especialitzada en impulsar actuacions educatives i professionalitzadores per a persones adolescents i joves que, per la seva situació personal i de recorregut, necessiten una alternativa diferenciadora a l’ensenyament reglat.

ALBIR aposta per l’acompanyament integral de tots els i les joves participants, posant focus a la millora de les competències transversals, formatives i laborals, per tal de fomentar el seu retorn al sistema educatiu reglat i/o augmentar la seva ocupabilitat per tal d’accedir en millors condicions al mercat laboral.